Glazbena umjetnost

Klavir-obligatno 1, 3, 5, 7

Srijeda, 07 Listopad 2020 16:47
Studenti se trebaju javiti radi preuzimanja gradiva za Klavir-obligatno 1, 3, 5, 7 svojim nastavnicima po sljedećem rasporedu (kampus Rodoč - uč. 028, 027, 026): 
PONEDJELJAK, 12. 10.
10:30 - mr.art. Amela Plosko, doc.
14:30 - Dubravka Zelenika Milićević, v.asist.
UTORAK, 13. 10.
14:00 - Marijana Pavlović, doc.
SRIJEDA, 14. 10.
15:00 - Silvia Vukojević, asist.

Glazbena umjetnost Opširnije...


Raspored za Komornu glazbu i Studij orekstralnih dionica

Srijeda, 30 Rujan 2020 06:35

Miljenko Puljić, doc.

Srijeda, 7. 10. 2020.

10:00-11:30 – Komorna glazba 1-5 (klavir, violina, gitara, harmonika)

11:30-13:00 – Studij orkestralnih dionica 3 – Nika Zubac

Četvrtak, 8. 10. 2020.

10:00-11:30 – Komorna glazba 1-5

11:30-13:00 – Studij orkestralnih dionica 3 – Nika Zubac

Petak, 30. 10. 2020.

09:00-12:00 – Komorna glazba 1-5

12:00-13:30 – Studij orkestralnih dionica 3 – Nika Zubac
Subota, 31. 10. 2020.

09:00-11:15 – Komorna glazba 1-5

11:15-12:00 – Studij orkestralnih dionica 3 – Nika Zubac

Petak, 27. 11. 2020.

09:00-12:00 – Komorna glazba 1-5

12:00-13:30 – Studij orkestralnih dionica 3 – Nika Zubac

Subota, 28. 11. 2020.

09:00-11:15 – Komorna glazba 1-5

11:15-12:00 – Studij orkestralnih dionica 3 – Nika Zubac

Četvrtak, 17. 12. 2020.

09:00-12:00 – Komorna glazba 1-5

12:00-13:30 – Studij orkestralnih dionica 3 – Nika Zubac

Petak, 18. 12. 2020.

09:00-12:00 – Komorna glazba 1-5

12:00-13:30 – Studij orkestralnih dionica 3 – Nika Zubac

Subota, 19. 12. 2020.

09:00-11:15 – Komorna glazba 1-5 – kolokvij

11:15-12:00 – Studij orkestralnih dionica 3 – Nika Zubac

Glazbena umjetnost Opširnije...


Raspored nastave - VIOLINA

Ponedjeljak, 28 Rujan 2020 12:03

dr.art. Goran Končar, red.prof.

Nika Zubac – 3. god.
Maja Nakić – 1. god.
Goran Miličević – 1. god.

7./8. 10. 2020.
20./21. 11. 2020.
18./19. 12. 2020. (19. 12. kolokvij)
15./16. l. 2021.
19./20. 2. 2021.
19./20. 3. 2021.(20. 3. ispit 1. dio)
16./17. 4. 2021.
14./15. 5. 2021.
4./5. 6. 2021.

Nastava će se održavati u dogovoru s profesorom. Korepeticija će biti naknadno dogovorena.

Glazbena umjetnost Opširnije...


Raspored vanjskih nastavnika

Ponedjeljak, 28 Rujan 2020 11:58

dr.sc. Mirjana Siriščević, red.prof.

23./24. 10. 2020.

13./14. 11. 2020.

11./12. 12. 2020.

15./16. 01. 2021.

Petak

14:30-16:00 – Harmonija 1 (4.god.TO)

16:00-17:30 – Barokna polifonija 1 (4.god.TO)

Subota

09:30-11:00 – Aspekti glazbe 20. stoljeća 1 (5.god.TO)

Raspored dolazaka prof. Siriščević će ovisiti o epidemiološkoj situaciji.

Predavanja se planiraju u učionici, no ukoliko se predavanja organizirala on-line studenti će biti na vrijeme obaviješteni.

Glazbena umjetnost Opširnije...


RASPORED REDOVITE NASTAVE ZA ZIMSKI SMESTAR 2020. / 2021. GODINE

Ponedjeljak, 28 Rujan 2020 11:54

Redovita nastava izvodit će se kombinirano u učionici i on-line. Obvezno je nošenje maske i dezinficiranje ruku na ulazu u zgradu.

Ponedjeljak

08:30-10:00 - Crkvena glazba 1 (1. god.) - uč. 028

10:00-11:30 – Instrumentalna polifonija 1 (2.god.) – uč. 028

11:30-13:00 – Elementi glazbenih oblika (1.god.instrum./2.god.teoretska) – uč. 028

10:00-11:30 – Solfeggio 1 (1.god.) – uč. 026

11:30-13:00 – Solfeggio 7 (4.god.) – uč. 026

13:00-14:30 – Narodna glazbala 1 (4.god.) – uč. 028

15:30-17:00 – Upoznavanje glazbene literature 1 (5.god.) – on-line

15:30-17:00 – Uvod u muzikologiju 2 (3.god.) – on-line

17:00-18:00 – Osnove vokalne tehnike 1 (1.god.) – on-line

Utorak

09:00-10:00 – Dirigiranje 1 (1.god.) – uč. 026

10:00-11:00 – Zbor 1 (1.god.) – uč. 026

11:00-12:00 – Zbor 3 (2.god.) – uč. 026

12:00-13:00 – Dirigiranje 3 (2.god.) – uč. 026

13:00-14:30 – Solfeggio 3 (2.god.) – uč. 026

14:30-16:00 – Solfeggio 5 (3.god.) – uč. 026

16:00-16:45 - Metodika glazbene nastave 1 - uč. 026

17:00-18:30 – Povijest glazbe 3 (3.god.) – on-line

18:30-19:00 – Tradicijska glazba BiH 1 (5.god.) – on-line

OSNOVE PSIHOLOGIJE (5. god.)

12:30-14:00 - Predavanja - on-line

15:00-18:00 - Vježbe - on-line

Srijeda

09:00-10:30 – Vokalna polifonija 1 (1.god.) – uč. 026

10:30-11:30 – Teorija glazbe 1 (1.god.) – uč. 026

11:30-13:00 – Glazbeni stilovi i oblici 19. stoljeća (2.god.instrum./3.god.teoretska) – uč. 026

10:00-11:30 – Etnomuzikologija 1 (4.god.) – uč. 028  

11:30-12:15 – Etnomuzikološka istraživanja i terenski rad 1 (4.god.) – uč. 028  

12:15-13:00 – Etnomuzikološka istraživanja i terenski rad 3 (5.god.) – uč. 028    

13:00-14:30 – Etnomuzikologija 3 (5.god.) – uč. 028    

14:30-16:00 – Glazbe svijeta 1 (5.god.) – uč. 028

16:00-17:30 – Povijest glazbe BiH 1 (5.god.) – uč. 028

12:15-13:45 - METODOLOGIJA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG RADA / AKADEMSKO PISMO

Četvrtak

09:00-10:00 – Sviranje partitura 1 (3.god.) – uč. 026

10:00-11:00 – Zbor 5 (3.god.) – uč. 026

11:00-12:00 – Zbor 7 (4.god.) – uč. 026

11:00-11:45 – Poznavanje instrumenta 1 (3.god.) – uč. 028

12:00-13:00 – Sviranje partitura 3 (4.god.) – uč. 026

12:00-13:30 – Uvod u povijest umjetnosti 1 (3.god.) – uč. 028

16:00-17:00 – Glazbena slušaonica 5 (4. i 5.god.) – on-line

17:00-18:30 – Povijest glazbe 1 (2.god.) – on-line

18:30-19:00 – Estetika glazbe 1 (5.god.) – on-line

12:30 - ENGLESKI JEZIK 1

Petak

08:00-09:30 – Osnove harmonije 1 (1.god.) – uč. 026

09:30-10:15 – Harmonija na klaviru 1 (1.god.) – uč. 026

10:15-11:45 – Osnove klasične harmonije (2.god.) – uč. 026

11:45-12:30 – Harmonija na klaviru 3 (2.god.) – uč. 026

12:30-13:15 – Priređivanje za ansamble 1 (3. god.Gl.kulture/Etno) - uč. 026 

13:15-14:00 – Priređivanje za ansamble 3 (4.god.Gl.kulture/Etno) – uč. 026

14:00-14:45 – Instrumentacija 1 (4.god.TO) – uč. 026

14:45-15:30 - Harmonija 1 (4.god.TO) - uč. 026 

11:00-12:30 – Harmonika-obligatno 1 (1.god.) – uč. 028

12:30-14:00 – Harmonika-obligatno 3 (2.god.) – uč. 028

15:00-16:30 – Metodička praksa 1 (5.god.) – on-line

16:30-18:00 – Glazbena pedagogija 1 (3.god.) – on-line

Subota

09:00-10:30 – Metodika glazbene nastave 1 – on-line

Glazbena umjetnost Opširnije...


Glazbena umjetnost

Mnogo je primjera o značaju glazbe i njenoj ulozi u društvu i životu čovjeka, zato danas predstavljamo Studij glazbene umjetnosti koji predstavlja značajan kulturni i umjetnički dio Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Glazba je reproduktivna umjetnost koja oplemenjuje čovjeka, budi osjećaj za red i ljepotu, te time idealizira i karakterizira različite narode. Kao kompleksna umjetnost dijeli se na vokalnu (glazba koja se pjeva), instrumentalnu (glazba koja se svira) i vokalno-instrumentalnu glazbu (kombinacija prve dvije navedene). Skladatelji pišu glazbu, a interpretatori glazbenici je izvode.

Mnoga od zanimanja u glazbi uključuju: graditelje instrumenata; glazbene pedagoge, teoretičare, instrumentaliste – nastavnike i profesore u osnovnim i srednjim školama, glazbenim akademijama; dirigente koji predstavljaju voditelje većih ansambala – zborova i/li orkestara; muzikologe - znanstvenike koji se bave poviješću glazbe i njenim problemima; te etnomuzikologe koji se bave proučavanjem tradicijske i glazbene kulture cijeloga svijeta.

OPIS I TRAJANJE STUDIJA GLAZBENE UMJETNOSTI   
Studij glazbene umjetnosti na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru usporediv je s programima istovrsnih studija na visokim umjetničkim učilištima u Hrvatskoj i Europi, što podrazumijeva široke mogućnosti pokretljivosti i razmjene studenata kroz školovanje kako na preddiplomskoj i diplomskoj tako i na poslijediplomskoj razini. 
Preddiplomski studij traje 8 semestara, četiri godine (240 ECTS bodova) – zvanje prvostupnik/-ca struke (odabranoga smjera); a diplomski traje dva semestra, jednu godinu (60 ECTS bodova) – zvanje magistar/-ra struke (odabranoga smjera).

KOMPETENCIJE NA STUDIJU GLAZBENE UMJETNOSTI              
Završetkom diplomskoga Studija glazbene umjetnosti studenti stječu zvanje magistar/-ra struke Glazbene kulture, Glazbene teorije, Etnomuzikologije, Klavira, Violine, Klasične harmonike (ovisno o smjeru koji je upisan), te cijeli niz sposobnosti i kompetencija:

Glazbena kultura – ima sposobnost slušno predočiti notni zapis, orijentirati se u partituri; analizirati i tumačiti različite sastavnice glazbenoga djela i instrumentaciju kroz harmonijske i polifone komponente, te vlada osnovama pjevačke tehnike za potrebe vođenja zborova), može samostalno voditi nastavu glazbene kulture / glazbene umjetnosti u općim osnovnim i srednjim školama te solfeggia, teorije glazbe i zbora u osnovnim (nižim) glazbenim školama; voditi različite vrste vokalnih skupina i instrumentalnih sastava, odnosno zborova i orkestara na amaterskoj razini; osposobljeni su za aranžere glazbe, također za uredničke poslove u glazbenim programima različitih medija.

Glazbena teorija – sposobnost izvođenja teoretske nastave u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, sposobnost a vista solfeggiranja i slušnoga predočavanja notnog zapisa – orijentacija u partituri.

Etnomuzikologija – ima kompetencije profesora etnomuzikologije u osnovnim i srednjim općim i glazbenim školama, može voditi različite vrste vokalnih skupina i instrumentalnih sastava, odnosno zborova i orkestara na amaterskoj razini; osposobljeni su za aranžere glazbe, također za uredničke poslove u glazbenim programima različitih medija, te za samostalni istraživački i znanstveni rad u području glazbene folkloristike.

Klavir – kompetencije profesora klavira u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, sposobnost korepetiranja, solistička djelatnost, visoka razina izvođačke djelatnosti.

Violina – kompetencije profesora violine u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, solistička i komorna djelatnost, sposobnost sviranja u orkestru, visoka razina izvođačke vještine.

Klasična harmonika (dislocirani Studij glazbene umjetnosti u Kreševu) – solistička i komorna djelatnost, sposobnost sviranja u orkestru, sposobnost vođenja nastave harmonike u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi.

Upisom psihološko-pedagoške i metodičke grupe predmeta akademski glazbenik teoretičar ili instrumentalista osposobljen je za izvođenje nastave teorije ili instrumenta u osnovnim / nižim i srednjim glazbenim školama.

SURADNJA S DRUGIM INSTITUCIJAMA      
Studij glazbene umjetnosti uspješno surađuje sa Simfonijskim orkestrom iz Mostara i Dubrovnika, s glazbenim akademijama Splita, Zagreba, Sarajeva, Hrvatskim narodnim kazalištem Mostar, CAMS Music Trust iz Cambridgea (UK), Hrvatskom glazbom Mostar, Studentskim zborom Sveučilišta u Mostaru, te s cijelom sveučilišnom zajednicom u Mostaru i mnogim drugim institucijama.

NAGRADE I PRIZNANJA STUDENTIMA I NASTAVNICIMA

Studenti i nastavnici Studija glazbene umjetnosti za svoj rad dobitnici su mnogih nagrada i priznanja na području znanstveno-nastavnoga rada, vokalne glazbe (solo i zbornog pjevanja), te kao glazbenici instrumentalisti.

UVJETI UPISA               
Završena srednja četverogodišnja škola (srednja glazbena škola odabranoga instrumenta je uvjet za sve instrumentalne smjerove) i položen razredbeni ispit.

Detaljnije informacije o razredbenom postupku i upisima (vrijeme održavanja prijamnoga ispita, upisne kvote po studijima, visina upisnine prema načinu studiranja...) nakon što se objave u natječaju Sveučilišta u Mostaru, bit će dostupne i na oglasnoj ploči studentske referade FPMOZ-a, kao i na web stranici: www.fpmoz.sum.ba  

DOĐITE I POKUŠAJTE! 

Vjerujemo da će vam se trud isplatiti jer će te razviti svoje vještine, unaprijediti sposobnosti i steći pozitivne navike, uz napomenu da su svi naši bivši studenti uspješno zaposleni profesori te reproduktivni umjetnici.

Administrativno osoblje:         
Pročelnica: dr. sc. Lidija Vladić-Mandarić, doc.           

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte: glazbena.umjetnost@fpmoz.sum.ba

 

 Pročelnik studija

{{ procelnik.o_ime + " " + procelnik.o_prezime }}

{{ procelnik.sz_naziv }}
Tel. {{ procelnik.oo_broj_telefona }}
Ured {{ procelnik.oo_broj_ureda }}
{{ procelnik.o_email }}
Učitavam...
Anketa