Edukacijska rehabilitacija

Nastava i kolokvij iz kolegija Statistika (I. godina studija edukacijske rehabilitacije)

Monday, 10 January 2022 09:32

Predavanja i vježbe iz kolegija Statistika (I godina studija edukacijske rehabilitacije) bit će, sukladno dogovoru sa studentima, održani u sljedećim terminima:

  • 12.1.2022. godine (srijeda), od 14.30 do 17 sati
  • 17.1.2022. godine (ponedjeljak), u 15 sati.

Učionice u kojima će se održati navedena nastava pitati na porti Fakulteta (kampus Mostar).

Kolokvij iz kolegija Statistika bit će održan 19.1.2022. godine (srijeda), u 12.30 (uč. 209, kampus Mostar). Navedenom kolokviju mogu pristupiti svi studenti koji su pravovremeno izvršili predispitne obveze.

Za sve dodatne informacije slobodno kontaktirati nositeljicu kolegija na službeni e-mail ili mobitel.

Ljubazno molim da, u svim navedenim terminima, ponesete i zaštitne maske, sukladno mjerama zaštite. Zahvaljujem na razumijevanju i suradnji. Čast i zadovoljstvo je raditi sa svima Vama.

Obavijesti Read more ...


Dodatno predavanje i vježbe iz kolegija Statistika

Wednesday, 15 December 2021 07:15

Dodatno predavanje i vježbe iz kolegija Statistika (I. godina studija edukacijske rehabilitacije), kao priprema za kolokvij iz navedenoga kolegija, bit će održano za sve zainteresirane studente 20.12.2021. godine (ponedjeljak), od 15.30 do 17.30 (kampus Mostar, učionicu pitati na porti Fakulteta). Svakako ponijeti sva eventualna pitanja iz nastavnh sadržaja navedenoga kolegija, za eventualna dodatna pojašnjenja. Za sve dodatne informacije kontaktirati nositeljicu kolegija. Zahvaljujem studentima na trudu, razumijevanju i suradnji.

Napomene:

Redovite vježbe iz navedenoga kolegija bit će održane, kako je dogovoreno sa studentima, 17.12.2021. godine (petak) od 12.45 do 14.30 (kampus Mostar, učionicu pitati na porti Fakulteta). 

Redovito predavanje i vježbe iz navedenoga kolegija bit će održane 20.12.2021. godine (ponedjeljak), od 11.30 do 14 sati (kampus Mostar, učionicu pitati na porti Fakulteta).

Obavijesti Read more ...


Uvod u psihologiju djetinjstva i adolescencije_rezultati kolokvija

Tuesday, 14 December 2021 14:15

 Prvi kolokvij iz kolegija Uvod u psihologiju djetinjstva i adolescencije (9.12.2021.godine) položili su sljedeći studenti:

Broj indeksa

Rezultat u %

14127

64

14138

61

14140

79

14139

82

14148

68

14144

75

14131

68

14134

82

14136

79

14128

79

14142

61

14143

75

 

 

Uvid u rad i konzultacije će se održati u četvrtak 16.12.2021. godine, 10:15 h kampus Rodoč (učionicu provjeriti na porti Fakulteta).

Obavijesti Read more ...


Korigirani raspored nastave iz kolegija Statistika (I. godina preddiplomskoga studija edukacijske rehabilitacije)

Tuesday, 14 December 2021 12:53

Predavanja i vježbe iz kolegija Statistika (I. godina preddiplomskoga studija edukacijske rehabilitacije) bit će održani, sukladno dogovoru sa studentima, u sljedećim terminima (kampus Mostar):

  • 14.2021. godine (utorak), od 14 do 17 sati
  • 15.2021. godine (srijeda), od 14.30 do 17 sati
  • 20.2021. godine (ponedjeljak), od 11.30 do 14 sati.

Za sve dodatne informacije kontaktirati 063/ 553-527 (dr. sc. Slavica Pavlović, izv. prof.).

Zahvaljujem studentima na trudu, razumijevanju i suradnji.

Obavijesti Read more ...


Obavijest

Monday, 13 December 2021 22:50

Nastava iz Engleskog jezika 1, neće biti odrzana 14.12.2021.

dr.sc. Milea Ajduk Kurtović, doc.

Edukacijska rehabilitacija Read more ...


Nastava iz kolegija Statistika (I. godina preddiplomskoga studija edukacijske rehabilitacije)

Monday, 13 December 2021 08:41

Predavanja i vježbe iz kolegija Statistika (I. godina preddiplomskoga studija edukacijske rehabilitacije) bit će održani, sukladno dogovoru sa studentima, u sljedećim terminima (kampus Mostar):

  • 12.2021. godine (utorak), od 14 do 17 sati
  • 12.2021. godine (srijeda), od 14.30 do 17 sati
  • 12.2021. godine (četvrtak), od 10.30 do 13 sati.

Za sve dodatne informacije kontaktirati 063/ 553-527 (dr. sc. Slavica Pavlović, izv. prof.).

Također, svi studenti trebaju upisati i e-kolegij pod nazivom Statistika kopiranje 1, koji redovito realiziramo uživo, dakle u učionici.

Zahvaljujem studentima na trudu, razumijevanju i suradnji.

Obavijesti Read more ...


Edukacijska rehabilitacija

Studij Edukacijske rehabilitacije se temelji na znanjima iz interdisciplinarnog područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti pod kojima se podrazumijevaju procesi i funkcije povezane s oštećenjima vida, s teškoćama učenja, s deficitom pažnje / hiperaktivnim poremećajem (ADHD), s intelektualnim teškoćama, s poremećajima iz spektra autizma, s višestrukim teškoćama, s motoričkim poremećajima, s kroničnim bolestima, s kreativnim i art / ekspresivnim terapijama. Pored navedenoga, na studiju se usvaja suvremeni pristup invaliditetu u kontekstu ljudskih prava i razvija se razumijevanje invaliditeta kao posljedice međudjelovanja oštećenja i utjecaja socijalnog konteksta. Usvajaju se znanja potrebna za razumijevanje i funkcioniranje djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom u različitim okruženjima.

Sveučilišni preddiplomski studij tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/-ca edukacijske rehabilitacije – 180 ECTS.

Sveučilišni diplomski studij dvije (2) godine, odnosno četiri (4) semestra. Završetkom diplomskog studija (Modul: Inkluzivna edukacija i rehabilitacija) stječe se naziv sveučilišni magistar/-ra struke edukacijske rehabilitacije – 120 ECTS.

E-mail: edukacijska.rehabilitacija@fpmoz.sum.baEDUKACIJSKA REHABILITACIJA –

magistri/-e struke od 2017. do 2021.

EDUKACIJSKA REHABILITACIJA – magistri/-e struke od 2017. do 2021.

MASTER – II. CIKLUS STUDIRANJA (BOLONJA)

Redni broj

Ime i prezime

Redni broj

Ime i prezime

2017.

1

Maja Ključe Korica

7

Marija Bošnjak

2

Ana Matić

8

Magdalena Šekerija

3

Matea Vuković

9

Josipa Znaor

4

Petra Lončar

10

Mirna Carević

5

Iva Zubčić

11

Petra Talajić

6

Lucijana Zelen

2018.

1

Elena Baffo

10

Anamarija Brajković

2

Franka Beljan

11

Anita Čuvalo

3

Anita Krišto

12

Marija Mikulić

4

Tatjana Planinić

13

Kristina Prlić

5

Azra Hodžić

14

Marija Jelić

6

Ivana Čolak

15

Ivona Glibić

7

Ana Marević

16

Helena Mikulić

8

Lara Rosić

17

Ivana Tomić Bebić

9

Nikolana Roić

2019.

1

Renata Grubešić

4

Ana Pavković

2

Anamarija Perić

5

Anela Planinić

3

Božana Delać

6

Valentina Tomić

2020.

1

Mirela Artuković

12

Martina Pjević

2

Branka Nešić Jelić

13

Kristina Vrnoga

3

Ivana Barišić

14

Dragana Dalmatin

4

Ivana Herceg

15

Ivona Kvesić

5

Katarina Lešić

16

Matea Lončar

6

Paulina Markić

17

Ana Martinović

7

Ana Medić

18

Magdalena Musa

8

Petra Nižić

19

Marina Papić

9

Zorica Pehar

20

Ivona Šakota

10

Glorija Šudić

21

Matea Šunjić

11

Martina Živkušić

2021.

1

Antea  Bagarić

21

Ivana   Bagarić

2

Gabrijela Bilać

22

Ivana  Bradvica

3

Kristina Brnić

23

Josipa Čerkez

4

Tina Damjanović

24

Iva Damjanović

5

Darija Dodig

25

Diana  Dumančić

6

Anđelka Franjičić

26

Marija Galić

7

Marija Grgić

27

Jelena Grubišić

8

Emilija Jelčić

28

Ana  Jukić

9

Martina Karadža

29

Nikolina Klišanin

10

Matea Kordić

30

Nikolina Kotromanović

11

Marija Lovrić

31

Marija Marić

12

Marija             Maršić

32

Martina Matičević

13

Antonela Mihaljević

33

Anita Mihovilčević Mihojević

14

Milka Mikulić

34

Ana Trogrlić

15

Stella Visković

35

Ana Vranješ

16

Irena Vukoja

36

Jelena  Živko

17

Mirela Bukovac

37

Anamarija Dilber

18

Marija Knezović

38

Tomislav Papac

19

Marija Previšić

39

Vinka Sušac

20

Martina Zovko

40

 

2022.

       
Anketa