Promet i logistika

Sveučilišni odjel Promet i logistika – smjer cestovni promet

Prijedlog studijskog programa promet i logistika, smjer cestovni promet na Sveučilištu u Mostaru izrađen je prema stavu ovog Sveučilišta o usporedivosti s komplementarnim studijama u Republici Hrvatskoj te drugih Sveučilišta u inozemstvu. Uz suglasnost Rektorata te Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu korišten je nastavni plan i program navedenog fakulteta te će isti biti ujedno i referentni fakultet za ovaj studij.

Opis i trajanje studija

U sklopu studijskog programa cestovnog prometa studenti se obrazuju u području upravljanja prometnim tokovima, tehnologije prijevoza robe i putnika, projektiranja prometnica i raskrižja, sigurnosti prometa, prometnog planiranja i vrednovanja projektnih rješenja. Na preddiplomskoj razini studenti u sklopu obveznih predmeta stječu znanja iz područja: analize rada i eksploatacije cestovnih prijevoznih sredstava, projektiranja i održavanja cestovnih prometnica, osnovnih elemenata sigurnosti cestovnog prometa, tehnologije cestovnog prometa s naglaskom na prijevoz robe, održavanja cestovnih vozila i špediterskog poslovanja. Preddiplomski studij traje 3 godine što je 6 semestara (180 ECTS bodova), a po završetku studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer prometa.
Od akademske 2020./2021. godine pokreće se i diplomski studij u trajanju od 4 semestra, odnosno dvije godine, što ukupno na kraju daje 240 ECTS bodova i po završetku se stječe naziv sveučilišni magistar inženjer prometa.

Uvjeti upisa

Svjedodžba o završenoj četverogodišnjoj školi iz koje se vrednuje opći uspjeh i uspjeh iz relevantnih nastavnih predmeta, a budući da se u akademskoj 2020./2021. neće provoditi postupak razredbenog ispita, rang lista kandidata će se utvrditi na temelju uspjeha u srednjoj školi.
Detaljnije informacije o prijemnom ispitu i upisima (vrijeme održavanja, visina upisnine prema načinu studiranja i sl.) nakon što se objave u natječaju Sveučilišta u Mostaru, bit će dostupne i na oglasnoj ploči studentske referade FPMOZ-a, a s obzirom na novonastalu situaciju sve detalje potražite na web stranici Fakulteta

Kompetencije završetkom studija

Završetkom studija cestovnog smjera stječu se kompetencije za rad u mnogobrojnim organizacijama i tvrtkama u području cestovnog prometa. Osim teorijskih znanja, radom u laboratoriju i praktičnom nastavom studenti se osposobljavaju za korištenje i primjenu novih tehnologija na budućem radnom mjestu. Temeljem usvojenih znanja i vještina prvostupnici su u stanju svladati zahtjeve rada u prometnoj operativi i rješavati prometno-tehnološke zadatke u praksi prometne grane za koju su specijalizirani, kao i u dodatnim djelatnostima prometne industrije Što se tiče zapošljavanja u pravilu se sa cestovnim smjerom zapošljavaju u: prijevozna poduzeća, projektnim biroima, gradskim ili županijskim uredima za promet, logističkim tvrtkama i tako dalje.

Studentska mobilnost

Studijski program prometa i logistike smjer cestovni promet omogućuje horizontalnu i vertikalnu pokretljivost studenata na Sveučilištu u Mostaru, te na druga sveučilišta, lokalna i inozemna. Postoji mogućnost uključivanja u zajednički program sa srodnim fakultetima na sveučilištima u Republici Hrvatskoj te regiji i Europskoj Uniji. Ovaj Studij je potpuno komplementaran s postojećim studijskim programima u Bosni i Hercegovini, Republici Hrvatskoj te u ostalim europskim zemljama.

Detaljne informacije možete pogledati na sljedeće dvije poveznice:

prof. dr. sc. Drago Ezgeta - predavanja

Wednesday, 02 November 2022 15:13
Predavanja će se održati u utorak 08.11.2022.godine prema sljedećem rasporedu:
  • Cestovne prometnice I     od   09,00 do 12,00 sati
  • Tehnologija prijevoza putnika od 12,00 do 15,00 sati 
  • Vrednovanje  cestovnih projekata od 15,00 do 18,00 sati

Obavijesti Read more ...


Obavijest

Sunday, 30 October 2022 19:45

Nastava iz Engleskog jezika 1 održavat će se utorkom u 10 sati, po stalnom rasporedu.

dr. sc. Milea Ajduk Kurtović

Promet i logistika Read more ...


Prometna geografija

Thursday, 20 October 2022 14:38

Predavanja iz kolegija Prometna geografija će se održati na datume: 6, 13 i 20 prosinca u vremenu od 13 do 17h.

Obavijesti Read more ...


Raspored predavanja - Izv. prof.dr. Drago Ezgeta

Thursday, 20 October 2022 14:35

Cestovne prometnice I (dodiplomski , III godina, V semestar) : 25.10.2022. od 10 -13,00 sati
Tehnologija prijevoza putnika u cestovnom prometu (master II god III sem.): 25.10.2022. od
13,00-16,00
Vrednovanje cestovnih projekata (master II god III semestar) : 25.10.2022. u 16,00 -19,00

Izv. prof.dr. Drago Ezgeta

Obavijesti Read more ...


Učitavam...
Anketa